ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 3&4/12/2011

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 3 & 4/12/2011

ΤΜΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

751

656

559

      113

     2.079

ΨΗΦΙΣΑΝ

309

305

157

36

807

ΕΓΚΥΡΑ

289

296

142

33

760

ΕΛΑΒΑΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

116

187

84

 5

392

ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΙΟ

173

109

58

340

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

       28

28

ΣΥΝΟΛΟ

289

296

142

33

760

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΔΡΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3

6

2

11

ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΙΟ

5

3

1

 9

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1

 1

ΣΥΝΟΛΟ

8

9

3

1

21

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Α. Από το Συνδυασμό ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

1) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη                        ψήφοι πενήντα τρείς (53)

2) ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου                             ψήφοι πενήντα τρείς (53)

3) ΠΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου             ψήφοι σαράντα μία (41)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

1) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ                     ως επικεφαλής του συνδυασμού

2) ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου             ψήφοι εβδομήντα έξι (76)

3) ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου ψήφοι εβδομήντα τέσσερεις (74)

4) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ευστρ.            ψήφοι πενήντα οκτώ (58)

5) ΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου  ψήφοι πενήντα (50)

6) ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Δημητρίου                 ψήφοι τριάντα τρείς (33)

                                                                       

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Ουδείς

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) ΦΥΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μικέ                                 ψήφοι είκοσι εννέα (29)

2) ΒΕΡΝΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ του Γεωργίου                               ψήφοι είκοσι εννέα (29)

                                   

Β.  Από το συνδυασμό ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

1) ΦΡΑΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη                                  ψήφοι εξήντα τέσσερεις (64)

2) ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου                      ψήφοι εξήντα (60)

3) ΜΟΥΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λεωνίδα               ψήφοι εξήντα (60)

4) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ιωάννη             ψήφοι πενήντα (50)

5) ΚΟΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη                     ψήφοι τριάντα έξι (36)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

1) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου            ψήφοι σαράντα επτά (47)

2) ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ του Εμμανουήλ                        ψήφοι τριάντα τέσσερεις (34)

3) ΜΑΡΑΓΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη                 ψήφοι δεκαεννέα (19)

                                                                       

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου                       ως επικεφαλής του συνδυασμού

Γ.  Από το συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

ΚΥΤΡΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Περικλή                       ως επικεφαλής του συνδυασμού

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ