ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Χριστουγεννιάτικες Γιρλάντες και λαμπάκια)

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την αριθμ. πρωτ. 7787/363/Φ9/9-6-2009 αππόφαση της, διατάσσει την άμεση απόσυρσηόλων των μη συμμορφούμενων προίόντων με ευθύνη και δαπάνη των διαθετών (εισαγωγέων και εμπόρων) απο την αγορά, καθώς και τη δέσμευση και μη διάθεση υφισταμένων αποθεμάτων των παρακάτω αναφερομένων ηλεκτρικών προϊόντων, που βρίσκονται στις αποθήκες των εισαγωγέων ή τρίτων:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ (Λαμπάκια) ΚΩΔΙΚΟΣ 
 1 140 MINI- BULB 693543510130
 2 100 TWINKLE LIGHTS-MULTI-FUNCTION 
 3 180 TWINKLE LIGHTS-MULTI-FUNCTION (BF-TRANSP) 
 4 200 TWINKLE LIGHTS- XLE 200 
 5 240 TWINKLE LIGHTA- MULTIFUNCTION (BF- DG) 
 6 100 GRAPE LIGHTS No 28704 6923543510345
 7 888L CURTAIN LIGHT 
 8 600 CURTAIN LIGHT 

 

Η απόσυρση θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη των διαθετών των προϊόντων στην αγορά, ήτοι της εταιρείας ΜΑΤΖΙΚ ΚΡΙΣΤΜΑΣ Α.Ε. (ΘΕΣΗ "ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ" 570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 999125073, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΒΕΝ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Μεγ. Αλεξάνδρου 79 Κεραμεικός 104 35 ΑΘΗΝΑ, με ΑΦΜ 095635769, ΔΟΥ ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ