Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο»

Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο 

http://www.elanet.gr/29-10-2018-_-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7/?fbclid=IwAR1D3CBHpluEQaLOuDte8EUETdy5Eax4yLnQvoJf5fQDw9jeMGkHh79UqxU 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ