ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χίου ενημερώνει τα μέλη του ότι τα αποθεματικά κεφάλαια του Επιμελητηρίου, που υποχρεωτικά κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξανεμίστηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους και από 113.562,26 ευρώ που ήταν στις 09/03/2012 έμειναν 34.728,07 ευρώ στις 12/03/2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγγέλλει την Τράπεζα της Ελλάδος για τον απαράδεκτο τρόπο διαχείρισης των αποθεματικών του και παράλληλα επισημαίνει ότι τα χρήματα αυτά, που προέρχονται από τις συνδρομές των ιδιωτών μελών του, σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιείται η ΤτΕ να τα εντάξει χωρίς ειδοποίηση και έγκριση σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης, στην προκειμένη περίπτωση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία μάλιστα και «κούρεψε».

Στην προσπάθεια διασφάλισης των συμφερόντων του Επιμελητηρίου, το Διοικητικό του Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2012 αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά της Τράπεζας της Ελλάδος και να διεκδικήσει την αποκατάσταση της σημαντικής οικονομικής ζημιάς που υπέστει.


Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ