Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (4214/13.09.2021) νέα απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.9.2021) με τα μέτρα που ισχύουν από 13.9.2021, η οποία αντικαθιστά την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 12.9.2021.

Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: