Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Χίου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1994 με την υπ’ αριθμό 82/22.4.94 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου.

Αποτελεί την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου, με έδρα την Χίο και μέτοχοί της είναι:
α) με ποσοστό 90% το Επιμελητήριο Χίου, β) με ποσοστό 4% ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου και γ) με ποσοστό 6% η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο: τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου, 2 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου, 1 μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Χίου και 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Ενδεικτικά, οι ειδικότεροι σκοποί της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Χίου είναι οι εξής:

  • – Η δημιουργία δικτύου μετάδοσης επιχειρηματικής πληροφόρησης . Η ανάπτυξη της πληροφόρησης με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και άλλης μορφής στατιστικών δεδομένων, που αφορούν επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • – Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου. Η προετοιμασία και επιμόρφωση άνεργων νέων, για την ανάπτυξη επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων, με σκοπό την παροχή γνώσεων για νέες επιχειρηματικές μεθόδους, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ αντίστοιχων φορέων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • – Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά.
  • – Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, περιοδικών, φυλλαδίων (Newsletters), εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής έντυπου περιεχόμενου, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα καθώς και η ανακοίνωση αυτών με κάθε τρόπο. Τέλος, η οργάνωση κάθε μορφής και σε οποιοδήποτε μέρος, εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών και η συγκρότηση παροχής γενικής φύσεως φοροτεχνικών, οικονομοτεχνικών και νομικών συμβουλών προς τις παραγωγικές τάξεις.
  • – Η εν γένει οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής προγραμμάτων με ειδικότερο επιμελητηριακό περιεχόμενο ή με αντικείμενο πολιτιστικού, κοινωνικού, περιβαντολογικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
  • – Η εν γένει ανάπτυξη και προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελών του Επιμελητηρίου
  • – Η συνεργασία με Ανώτερα και Ανώτατα ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς, ερευνητικά και επιμορφωτικά κέντρα καθώς επίσης και με διεθνείς οργανισμούς

 

ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Χίου έχει πραγματοποιήσει τα εξής Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

  1. INTERREGG II: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις». Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επετεύχθη η αναστήλωση, η παροχή εξοπλισμού και η αξιοποίηση του παραδοσιακού κτιρίου Σαλβάγου. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό μνημείο στην περιοχή του παραδοσιακού οικισμού Κάμπου της Χίου, το οποίο η Αναπτυξιακή Εταιρία χρησιμοποιεί για την διεξαγωγή των ημερίδων/συνεδρίων της.
  2. NAIAS: «Καινοτόμες Δράσεις Β. Αιγαίου». Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η Αναπτυξιακή Εταιρία κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρηματικής καινοτομίας στον πρώτο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου, το οποίο παρέχει πληροφόρηση για τα προγράμματα χρηματοδότησης και συμβάλλει στην οργάνωση και προώθηση επιχειρηματικών ιδεών. Μέσα από το NAIAS επιδοτήθηκε η πρωτοβουλία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την κυκλοφορία μαστίχας σε σκόνη.
  3. BIOBUS: «Καινοτόμος Επιχειρηματική Ανάπτυξη Βασισμένη σε πόρους Βιοποικιλότητας». Μέσω του προγράμματος αυτού εξασφαλίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Υποστηρικτικού Μηχανισμού Ενημέρωσης των επιχειρήσεων της Χίου και εγκρίθηκε η πρόταση ενός επιχειρηματία του νομού μας του οποίου η επένδυσή αφορά την αναβίωση με σύγχρονες προδιαγραφές προϊόντων που παραδοσιακά παράγονται στο Β. Αιγαίο.

 

ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Χίου στεγάζεται στην Φιλίππου Αργέντη 8, στον πρώτο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου σε ένα πλήρως εξοπλισμένο γραφείο, το οποίο εξασφαλίζει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και συμβουλευτικής υποστήριξης στους τοπικούς επιχειρηματίες και άλλους κατοίκους του Νομού που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΦΙΛ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8
ΧΙΟΣ, ΤΚ.82100
ΤΗΛ.22710-44524, ΦΑΞ.22710-44332
E-MAIL:info@chioschamber.gr