Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Χίου: Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου & 7 Δεκεμβρίου και ώρες 15:30 – 20:30 θα διεξαχθούν τα δύο μέρη από το Σεμινάριο “Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων” που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Χίου.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο επόμενο σεμινάριο, μπορούν να λάβουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.chioschamber.gr/xios/articles/article.jsp?context=103&categoryid=25520&articleid=25815

Επισυνάπτεται το σχετικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: