ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – ΚΥΡΩΣΗ/ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χίου γνωστοποιεί στα μέλη του τα εξής:

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου θα γίνουν 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011.

2. Οι προσωρινοί κατάλογοι, στους οποίους περιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις παραπάνω εκλογές, θα κυρωθούν στις 3/11/2011 και θα εκτεθούν στο Επιμελητήριο Χίου, Φιλ. Αργέντη 8, επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες, δηλαδή στις 4, 5 και 6/11/2006.

3. Όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των εκλογικών καταλόγων μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας έκθεσης των εκλογικών καταλόγων, δηλαδή μέχρι 9/11/2011και ώρα 15:00, που κοινοποιούνται με δικαστικό Επιμελητή.

4. Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει στο Επιμελητήριο, σε δημόσια συνεδρίαση, εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, δηλαδή από 10 μέχρι 12/11/2011.

5. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων θα συνταχθούν και θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι.

6. Με την αριθμ. πρωτ. Κ1-2594/18-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου, καθορίστηκε ως ακολούθως:
α) Τμήμα Εμπορικό : οκτώ (8) έδρες,
β) Τμήμα Μεταποιητικό : εννέα (9) έδρες,
γ) Τμήμα Υπηρεσιών : τρείς (3) έδρες,
δ) Τμήμα Τουριστικό : μία (1) έδρα
Κατόπιν αυτού, η παράγραφος 2 της ανακοίνωσης της εκλογικής επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες «ΠΟΛΙΤΗΣ» και «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2011, τροποποιείται ως προς τον αριθμό των εδρών των τμημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του αρμοδίου Υπουργού.

Για την Εκλογική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ελένη Μπέλλου
Πρωτοδίκης

 

Πηγή: EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ