Αλληλογραφία μεταξύ Επιμελητηρίου Χίου και Σμύρνης αναφορικά με την έμπρακτη στήριξη προς τους σεισμόπληκτους λαούς.

Η αλληλεγγύη και η προσήλωση στον άνθρωπο – ιδιαίτερα όταν είναι ευάλωτος – υπερισχύουν. Τα δύο (2) Επιμελητήρια, Χίου και Σμύρνης, έχουν αναπτύξει μακρόχρονη σχέση με στόχο την αμοιβαία συνεργασία για την ευόδωση διακρατικών εμπορικών συνεργασιών, της ανταλλαγής εκπαιδευτικών επισκέψεων ή ακόμη και συμμετοχής σε κοινά Ευρωπαϊκά Projects (Sea of Skills κ.ά.). Σε αυτή τη συγκυρία θεωρούμε ότι η στήριξη μας στους δοκιμαζόμενους λαούς (Τουρκίας και Συρίας) που μας χρειάζονται πρέπει να είναι δεδομένη και χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Στηρίζουμε λοιπόν την πρωτοβουλία του Δήμου Χίου για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πολίτες της Τουρκίας και της Συρίας. Ακολουθεί η αλληλογραφία μεταξύ Επιμελητηρίου Χίου και Σμύρνης.