ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 επέρχονται σημαντικές αλλαγές σχετικά με την κατάθεση στις επιθεωρήσεις εργασίας των πινάκων προσωπικού, για ενημέρωση των επιχειρήσεων το τμήμα κοινωνικής επιθεώρησης  Ν. Χίου εξέδωσε την παρακάτω διευκρινιστική εγκύκλιο, με αριθμ. πρωτ. 529/11-8-2011.