Αίτηση συμμετοχής για τηλεκπαίδευση – “Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον COVID-19”

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ  1881/29.5.2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιού COVID-19”. Την εκπαίδευση θα συντονίσει η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. εταιρεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α) και θα λάβει χώρα μεταξύ 15 και 21 Ιουνίου 2020.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πα.Δ.Α.

Η εκπαίδευση θα είναι δωρεάν για τις πρώτες 100 επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η εκπαίδευση δύναται να επαναληφθεί εφόσον υπάρξει ικανό ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι τα ξενοδοχεία των νησιών μας μπορούν να απευθύνονται για την ανάλογη εκπαίδευση και πιστοποίηση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (www.grhotels.gr).

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://eloris.gr/%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/?fbclid=IwAR2Cv6nUEh8_3uRJwyHrGUR0Kw3YqZC_qKMP53qoLovtycRrlL_O2xPQeiE

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ