Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Χίου

Θέμα : Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Χίου


Η Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου διαμορφώθηκε κατάλληλα με την υλοποίηση τόσο ήσσονος σημασίας κτιριακών παρεμβάσεων όσο και με την προσθήκη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να χρησιμεύσει για τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης μελών του.
Η διαμορφωμένη Αίθουσα Συνεδριάσεων παρέχει πλέον τη δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων από απόσταση .

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης
Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης
Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ