Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

To Tμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 25/Α/28-03-2022 δημοσιεύτηκε ο Ν.4916/2022 όπου στο άρθρο 87 προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: