ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

 
Το Επιμελητήριο Χίου καλεί τους φορείς και τα σωματεία που επιθυμούν να κάνουν αίτηση παραχώρησης της Αίθουσας Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, να συμπληρώσουν στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία τους καθώς και τα στοιχεία της εκδήλωσης που πρόκειται να διοργανώσουν:

Ονομασία Φορέα:  *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  *
Email:  *
Ημερομηνία Διεξαγωγής Εκδήλωσης:  *
Ώρα Έναρξης Εκδήλωσης:  *
Ώρα Λήξης Εκδήλωσης:  *
Θέμα Εκδήλωσης:  *