Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα

Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα

Το τελευταίο διάστημα έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, αναφορικά με τον έλεγχο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στι...

ΕΠΑνΕΚ: Νέα δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

ΕΠΑνΕΚ: Νέα δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», με ...

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020:

ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Aλμα»

ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Aλμα»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Aλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη δεκαεπτά (17) επ...

ΕΣΠΑ 2014-2020: 13η τροποποίηση της Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

ΕΣΠΑ 2014-2020: 13η τροποποίηση της Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έντα...

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης  επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δημοσιεύθηκε ορθή επανάληψη της απόφασης (ΥΠANE 3215/678/Α3/12.06.2020) τροποποίησης της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).  Παρακαλούμε βρείτε...

ΕΦΕΠΑΕ: 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

ΕΦΕΠΑΕ: 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την Απόφαση, εντάσσονται επιπλέον 971 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση. Ειδικότερα, 1 επιχειρηματικό σχέδιο αφορά στην 1η περίοδο υποβολών, 43 επιχειρηματικά σχέδια αφορο...

ΕΦΕΠΑΕ: Τι ισχύει για τους κανόνες σώρευσης για τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

ΕΦΕΠΑΕ: Τι ισχύει για τους κανόνες σώρευσης για τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, σ...

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020: Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» (18/06/2020)

Απόφαση 3ης τροποποίησης της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (17/06/2020)

"Ψηφιακό Βήμα": Ανάκληση Απόφασης Ένταξης (12/06/2020)

ΕΣΠΑ 2014-2020: Άρση της αναστολής προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (12/06/2020)

Ε.Π. Περιφέρειας Β.Αιγαίου: Έγκριση αρχείου συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων σχετικά με τις προσκλήσεις δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020 (12/06/2020)

ΕΣΠΑ 2014-2020: 8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (04/06/2020)

ΕΣΠΑ 2014-2020: Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση" (04/06/2020)

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος) (28/05/2020)

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (26/05/2020)

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (25/05/2020)