ΕΣΠΑ 2014-2020:5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ).

Για να δείτε την απόφαση τροποποίησης πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3/%CE%A82%CE%A6%CE%A546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-6%CE%91%CE%A8%20%205%CE%B7%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B.%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%20final%20.pdf