ΕΦΕΠΑΕ: 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την Απόφαση, εντάσσονται επιπλέον 971 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση. Ειδικότερα, 1 επιχειρηματικό σχέδιο αφορά στην 1η περίοδο υποβολών, 43 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 2η περίοδο υποβολών και 927 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 3η περίοδο υποβολών.