ΕΣΠΑ 2014-2020: Αναστολή της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δημοσιεύθηκε Απόφαση αναστολής της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η προθεσμία του δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων έως ότου ενημερωθούν αρμοδίως με νεότερη επιστολή από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα, τον ΕΦΕΠΑΕ για την εκκίνηση της διαδικασίας και της αποκλειστικής προθεσμίας.  

 Δείτε τη σχετική Απόφαση

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191030_anastolh_enstasewn.pdf