Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χίου, στην οδό Κων/νου Μονομάχου 37 ΄΄ΚΟΛΕΓΙΟ΄΄ έως την Παρασκευή  29  Ιανουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με τις Τεχνικές προδιαγραφές.