Κρατικός Αερολιμένας Χίου ''ΟΜΗΡΟΣ'': Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εγκατάστασης υδραυλικών ειδών

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για εργασίες εγκατάστασης - τοποθέτησης υδραυλικών ειδών.


DOWNLOADS