Περιφερειακή Ενότητα Χίου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, προτίθεται να προμηθευτεί πυροσβεστικό εξοπλισμό για να διατεθεί άμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου όπως παρακάτω :

    1. Σωλήνες Φ.25, 16 - 20 bar, 20 - 25 μέτρων.   200 τεμαχίων

    2. Σωλήνες Φ.45, 16 - 20 bar, 20 - 25 μέτρων,   100 τεμαχίων

    3. Σωλήνες Φ.65, 16 - 20 bar, 20 - 25 μέτρων,     50 τεμαχίων

 

Τα παραπάνω πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικού Σώματος, και να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά (ISO).

 

Oι παραπάνω ποσότητες δύναται να τροποποιηθούν προς όφελος των απαραίτητων αναγκών ανάλογα με τις προσφέρουσες τιμές

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με e-mail, έως την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες:

Ιωάννης Κουντουριάδης

Email: [email protected]

Τηλ: 2271044212