Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Μυτιλήνης): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης.

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. 

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την αναλυτική διακήρυξη για παραπάνω πληροφορίες.


DOWNLOADS