Περιφερειακή Ενότητα Σάμου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών πληροφορικής

Κατάθεση οικονομικής προσφοράς μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2019. 

Επισυνάπτεται  η Πρόσκληση.