Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης Επίπλων από το 1ο ΓΕΛ Χίου & το 4ο Γυμνάσιο Χίου

 Το 1ο ΓΕΛ Χίου & το 4ο Γυμνάσιο Χίου προβαίνουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό μεταφορικών εταιρειών.

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.