Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης μεταλλικών ικριωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης μεταλλικών ικριωμάτων υποστήριξης του υποστέγου του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (ΚΑΧΙΟ).

Η διαδικασία της διαπραγμέτευσης θα διεξαχθεί  στις 12 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 - 9:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ

Περισότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.