Κρατικός Αερολιμένας Χίου:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης καλαμιών και βάτων

 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις  18 Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 - 8:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.