ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης κλιματιστικών συσκευών

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00- 8:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ.

 

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.