Επιμελητήριο Χίου: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την ανάγκη άμεσης ανάληψης μέτρων ουσιαστικής στήριξης των πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Χίου, ασκώντας ορθολογικά -όπως πιστεύουμε- τον θεσμικό του ρόλο ως εκφραστή της φωνής του τοπικού επιχειρηματικού ιστού, απευθύνεται σε σας με στόχο να συμβάλει στην άμεση ανάληψη όλων εκείνων των συνδυαστικών πρωτοβουλιών/μέτρων που θα αποσοβήσουν μαζικά λουκέτα επιχειρήσεων. Οι κραυγές αγωνίας από την τοπική αγορά πληθαίνουν και είναι σαφές ότι εάν δεν κινητοποιηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα, η επόμενη ημέρα θα βρει τις τοπικές οικονομίες βαρύτατα πληγωμένες από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Επισημαίνουμε ότι τα μέτρα που ζητούμε να ληφθούν είναι κρίσιμο να αποφασισθούν και να εφαρμοσθούν άμεσα, καθώς ο χρόνος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, δεδομένου ότι το οικονομικό κόστος που έχει σωρευθεί στις επιχειρήσεις λόγω πανδημίας είναι δυσβάστακτο και θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σύντομα σε παύση εργασιών. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα βλαπτικό τόσο για την Εθνική οικονομία όσο και για την τοπική, καθώς θα «χαθούν» με άδικο τρόπο τόσο σημαντικές επιχειρήσεις με μεγάλη ιστορία, όσο και νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις που η κρίση τις πρόλαβε μόλις είχαν επενδύσει και πραγματικά τις κατέβαλε, καταφέρνοντας καίριο πλήγμα σε αυτές.

Παρά τις προσπάθειες στήριξης που έχετε ήδη εξαγγείλει, η πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε είναι ότι τα λειτουργικά έξοδα σωρεύονται, οι δανειακές υποχρεώσεις αυξάνονται και ουσιαστικά, με τα έως σήμερα μέτρα, απλά αναβάλλεται το οδυνηρό τέλος του μικρομεσαίου. 

 Προτείνουμε :

- Άμεση προκήρυξη χρηματοδοτικών κινήτρων που θα επιδοτήσουν 100% τα λειτουργικά έξοδα των πληττόμενων επιχειρήσεων, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους και να μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα μετά το πέρας της πανδημίας.

- Λήψη αυστηρών μέτρων κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο παρατηρήθηκε προσπάθεια κυρίως από μεγάλους ομίλους να καρπωθούν οφέλη πουλώντας προϊόντα, ενώ τα περισσότερα συναφή καταστήματα ήταν κλειστά.

- Να καταστεί το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής χρηματοδότηση στο σύνολο του και να μην επιστραφεί μέρος του , καθώς οι συνθήκες της αγοράς αλλά και οι ισχνότατες χρηματοροές των επιχειρήσεων δεν το επιτρέπουν.

-  Να επαναξιολογηθεί η ιδιαιτέρως προβληματική αποτελεσματικότητα του click away, δεδομένου ότι για πολλές επιχειρήσεις είναι αδύνατη η επίτευξη πώλησης με αυτή τη μέθοδο. Ζητούμε να επιτραπεί η παρουσία του πελάτη κατόπιν ραντεβού εντός του καταστήματος σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό ανάλογα με τα τετραγωνικά της επιχείρησης, με έλεγχο από την Πολιτεία της τήρησης των υγειονομικών  πρωτοκόλλων. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων απέδειξε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας ότι έχει τη δυνατότητα να προασπίσει τη δημόσια υγεία, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος εφόσον οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν λειτουργούν εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενώ η επιστροφή στην κανονικότητα αργεί.

- Τολμηρότερα μέτρα ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων, οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία, με ψήφιση σχετικής τροπολογίας.

- Δίκαιη ρύθμιση οφειλών από επιταγές με παράλληλη προστασία των επιχειρήσεων, ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της ασφυξίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν εισπράττουν εδώ και καιρό.

- Άνοιγμα του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής και στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις (πχ καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης) οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση, με παράλληλη αύξηση του κατωτάτου ορίου χρηματοδότησης.

- Θέσπιση γενναίων κινήτρων για είσοδο στο μέτρο της ρύθμισης 120 δόσεων χωρίς αποκλεισμούς, καθώς η πανδημία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα χρηματοροών στη μικρομεσαία επιχείρηση.

- Αύξηση πόρων στα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ώστε να τονωθεί η επενδυτική δραστηριότητα.

-Κάλυψη περισσότερης χρονικής διάρκειας από το πρόγραμμα επιδότησης τόκων.

Κύριε Υπουργέ,

Προσπαθώντας να γίνουμε μέρος της λύσης, σας καλούμε να λάβουμε από κοινού πρωτοβουλίες που θα ανακουφίσουν τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό και θα ανασχέσουν το κλίμα αποεπένδυσης το οποίο επικρατεί.

Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και εμπροσθοβαρώς σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι, στους οποίους θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αποσοβήσουμε αρνητικές εξελίξεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

         Με εκτίμηση
                                                                             

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου 

                                                                                                                     
      Παντελής Λεγάτος

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.