Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Χίου: Ολοκλήρωση του 3ου Σεμιναρίου ''Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων'' - Νέος κύκλος σεμιναρίων

Ολοκληρώθηκε το 3ο Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συνεχίζει με νέους κύκλους σεμιναρίων Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, διακινούν  τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική. Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να βρουν αναλυτικές πληρορορίες αναφορικά με το πρόγραμμα καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής εδώ.