Κλαδική συνάντηση μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χίου και του Συλλόγου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων

Διεξήχθη την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020  συνάντηση μεταξύ  μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χίου και μελών του Συλλόγου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ν.Χίου. 

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μιλάμε» του Επιμελητηρίου Χίου που στόχο έχει τη διερεύνηση των ειδικών προβλημάτων κάθε κλάδου και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευθέτησή τους.

Κλαδική συνάντηση- 19/2/2020