Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Χίου

Επισυνάπτεται σύντομη παρουσίαση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το portal του Επιμελητηρίου Χίου.

Ο νέος Επιχειρηματικός Οδηγός, o οποίος βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος στο portal (www.chioschamber.gr)του Επιμελητηρίου Χίου  είναι πλέον ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τα μέλη του Επιμελητηρίου όσο και για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μία σαφή εικόνα του τοπικού επιχειρηματικού τοπίου για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους (μέγεθος ανταγωνισμού, γεωγραφική κατανομή κα).

Οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής του Επιχειρηματικού Οδηγού επιτρέπουν στον χρήστη:

-Να βρει εύκολα χρηστικές πληροφορίες για την επιχείρηση που τον ενδιαφέρει μέσω σύνθετης αναζήτησης (πχ ΚΑΔ δραστηριότητας, τοποθεσία έδρας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ)

-Να μεταβεί εύκολα στην επιχείρηση που επιθυμεί μέσω ενσωματωμένων χαρτών (Google maps)

-Να βρει και να κατεβάσει στατιστικά στοιχεία βάσει συγκεκριμένων φίλτρων

-Να ενημερωθεί για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τελευταίου μήνα.

 

Παρακολουθήστε σύντομο βίντεο εδώ:  https://www.youtube.com/watch?v=H3yetU1CRWo&feature=youtu.be