Διεξαγωγή Forum ''Στρατηγική σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τον τουρισμό'' 18-29 Ιανουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 18-29 Ιανουαρίου 2021, θα διεξαχθεί Forum με θέμα "Στρατηγική σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τον τουρισμό". 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το σχετικό πρόγραμμα.

 


DOWNLOADS