Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών

H Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της ΠΕ Χίου προτίθεται να προβεί σε προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών μαζί με πέντε (5) τεμάχια κουτιά (χωρίς συναγερμό) για την τοποθέτηση των αντίστοιχων απινιδωτών σε τοίχο.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ., στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας/Τμήμα Κοιν Αλληλεγγύης ΠΕ Χίου (Κων Μονομάχου 35-37, 82131 Χίος).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2271352618 και 2271352603 ή στις ηλ.διευθύνσεις [email protected]  και [email protected]  έως την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

 Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.


DOWNLOADS