Μέτρα τάξης κατά τη θερινή περίοδο στον Κεντρικό Λιμένα Χίου

Επισυνάπτεται απόφαση σχετικά με τα μέτρα τάξης κατά τη θερινή περίοδο στον Κεντρικό Λιμένα Χίου.