''Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμένα Χίου''

Επισυνάπτεται απόφαση σχετικά με τα μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμένα Χίου.