Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Επισυνάπτεται χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, όπως έχει σταλεί από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη.