Παράτασης υποβολής της 2ης Αίτησης Χρηματοδότησης για το 2019 στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο” για τις νησιωτικές επιχειρήσεις

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 2η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Δευτέρα 14/10/2019.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα οριζόμενα της ισχύουσας Πρόσκλησης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: https://metaforikoisodynamo.gr/Last/1108