Το Επιμελητήριο Χίου προσχώρησε στο «Ελληνικό Δίκτυο Επιμελητηρίων Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO».

Το Επιμελητήριο Χίου προσχώρησε στο «Ελληνικό Δίκτυο Επιμελητηρίων Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO»  υπογράφοντας σύμφωνο συνεργασίας με το Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επιμελητήριο Τρικάλων.

Το Δίκτυο στοχεύει στην αξιοποίηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.