ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Email
1       Λεγάτος Παντελής Πρόεδρος [email protected]
2 Βεζέρης Κωνσταντίνος Α΄Αντιπρόεδρος [email protected]
3 Γεωργούλης Γεώργιος Β' Αντιπρόεδρος [email protected]
4 Χαβιάρας Μανώλης Γεν. Γραμματέας [email protected]
5 Μαμαλής Γεώργιος Οικονομικός Επόπτης [email protected]
6 Μονιούκας Μιχάλης Υπεύθ. Γ.Ε.ΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων [email protected]
7 Λιβανού Αναστασία Υπεύθ. Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων [email protected]