ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

 

A/A  Ονοματεπώνυμο Θέση  Email
1      Λεγάτος Παντελής Πρόεδρος [email protected]
2     Βεζέρης Κωνσταντίνος Α' Αντιπρόεδρος [email protected]
3 Γεωργούλης Γιώργος Β' Αντιπρόεδρος [email protected]
4 Χαβιάρας Μανώλης Γεν. Γραμματέας [email protected]
5 Μαμαλής Γεώργιος Οικονομικός Επόπτης [email protected]
6 Μονιούκας Μιχάλης Υπευθ. Γ.Ε.ΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων [email protected]
7 Λιβανού Αναστασία Υπευθ. Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων [email protected]
8 Γιαννιτσάκης Κωνσταντίνος Μέλος [email protected]
9 Γιαννούμης Δημήτρης Μέλος [email protected]
10 Γρηγοράκης Δημήτρης Μέλος [email protected]
11 Ζαννίκος Αντώνης Μέλος [email protected]
12 Ξενάκης Μιχάλης Μέλος [email protected]
13 Μόγιας Ιωάννης Μέλος [email protected]
14 Παπασταματίου Πέτρος Μέλος [email protected]
15 Γεωργούλης Μάρκος Μέλος [email protected]
16 Κυτριλάκης Δημήτρης Μέλος [email protected]
17 Μαϊστράλης Ζαχαρίας Μέλος [email protected]
18 Αμπαζή Βικτωρία Μέλος [email protected]
19 Παπαμιχαλάκη Ελευθερία Μέλος [email protected]
20 Βαλτικός Μιχάλης Μέλος [email protected]
21 Κιοσκεριάν Πέτρος Μέλος [email protected]