ΔΟΜΗ & ΡΟΛΟΣ

Το Επιμελητήριο Χίου διοικείται από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τα μέλη του κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου είναι πλήρως μηχανογραφημένες, στελεχώνονται από 5 τακτικούς υπαλλήλους και διαρθρώνονται στα παρακάτω τμήματα και γραφεία: 
- Tμήμα Eμποροβιομηχανικών και Eπαγγελματοβιοτεχνών θεμάτων.
- Tμήμα Διοικητικού – Oικονομικού.
- Γραφείο Mητρώου & Mηχανογραφικών Eφαρμογών.

Το Eπιμελητήριο Xίου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,  έχει να παρουσιάσει πολύπλευρο έργο και σημαντική δραστηριότητα  σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη αλλά και την οικονομική πρόοδο της περιοχής του.