ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου καλεί τους φορείς και τα σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Αίθουσα Συνεδριάσεών του, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Υποβάλετε την Αίτησή σας

Δείτε το Πλάνο με τις ημερομηνίες που είναι δεσμευμένη η Αίθουσα Συνεδριάσεων