96 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής “Χίος”: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Σύμφωνα με Διακήρυξη υπ’αριθμό 05/2019, έχει καθοριστεί η συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΟΣΚΕΔΜΕ) με μέριμνα του ΓΕΣ, στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙΑΛ – Χαλκειός στη Χίο.

Συναφώς ανατέθηκε στο ΓΕΣ και ο συντονισμός για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με αναδόχους που θα αναλάβουν τις υπηρεσίες ΔΜ (αποκλειστικά σε ότι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών) στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στις Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

 

Αναλυτικά η διακήρυξη στο επισυναπτόμενο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: