96 ΑΔΤΕ: Διακήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών σίτισης στο ΚΥΤ Χίου

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διενεργηθεί την Τετάρτη 24 Οκτ. 2018 και ώρα 10:00 στη ΛΕΘ Χίου. Η παροχή υπηρεσιών σίτισης θα αρχίσει την Τρίτη 30 Οκτ. 2018 και θα έχει διάρκεια 32 ηµερολογιακές ηµέρες,  µέχρι  και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. 

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: