1η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων “του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων σαράντα (40) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 392.015,43 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

Συνημμένη η σχετική Απόφαση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: