Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά φωτεινών πηγών(λάμπες, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια κ.λ.π.)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας απέστειλε έγγραφο που γνωστοποιεί τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά φωτεινών πηγών, λόγου χάριν λάμπες, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια κ.λ.π.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή και η εισαγωγή εποχιακών λαμπτήρων λαμβάνει χώρα σε προγενέστερο χρόνο από τη διάθεσή τους στην αγορά, υπάρχει αναγκαιότητα για συμμόρφωση των υλικών των σχετιζόμενων επιχειρήσεων με τις κείμενες διατάξεις.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ