ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΣΤΗ 19η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ «ΘΡΑΚΗ 2010»

Το Επιμελητήριο Χίου από κοινού με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και τη Ν.Ε.Τ.Π συμμετέχουν στην 19η Πανελλήνια Έκθεση «ΘΡΑΚΗ 2010», που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 27-30 Μαΐου 2010.

Στόχος είναι η τουριστική προβολή του νομού μας στη Βόρειο Ελλάδα και η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, ενόψει των νέων δεδομένων που δημιουργεί η αναβαθμισμένη αεροπορική σύνδεση Χίος-Θεσσαλονίκη-Χίος.

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες του τουρισμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο στην έκθεση, καθώς και οι τοπικοί παραγωγοί, να απευθυνθούν έως και την Τρίτη 25 Μαΐου 2010 στο Τμήμα Τουρισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου στο τηλέφωνο: 22710 40534 FAX: 22710 43254 Email: chiotour@otenet.gr.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ