Συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αφορά στην αξιοποίηση των υπολειμμάτων καφέ προς τη δημιουργία βιοπροϊόντων

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ως εταίρος του έργου P5 INNOBROKER, παρέχει τεχνική βοήθεια στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία έγκειται στην συλλογή πληροφοριών τεχνικής φύσεως που συνθέτουν μια καινοτόμο και βιώσιμη λύση για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων καφέ προς τη δημιουργία βιοπροϊόντων.

To EKETA προκειμένου να προβεί σε μία Προκαταρκτική Διαβούλευση με την Αγορά του κλάδου της αξιοποίησης υπολειμμάτων καφέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (επιμελητήρια, σύμβουλοι επιχειρήσεων, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, να ανταποκριθούν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023, στο Αίτημα για Πληροφορίεςhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/P5_SCGs_Challengeτο οποίο αφορά στα ακόλουθα:

  • Τι διατίθεται επί του παρόντος στην αγορά (τελευταία τεχνολογία – state of the art);
  • Ποιες είναι οι τρέχουσες τεχνολογικές λύσεις και τα επίπεδα ωριμότητάς τους;
  • Εάν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτές τις τεχνολογικές λύσεις.
  • Εάν οι εταιρείες της αγοράς είναι διαθέσιμες να εκμεταλλευτούν κάποιο είδος συνεργασίας, όταν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο πλήρες φάσμα των λύσεων που ζητούνται για την αξιοποίηση μιας συγκεκριμένης ροής αποβλήτων: Υπολείμματa Καφέ (Spent Coffee Grounds – SCGs) από τον κλάδο εστίασης και φιλοξενίας (HORECA).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο P5 INNOBROKER, επικοινωνήστε με τον κ. Χ. Κετικίδη, Ε- mail: ketikidis@certh.gr