Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο από 7 έως 9 Μαρτίου 2023.

Το Τμήμα Τουρισμού και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέστειλε την ακόλουθη επιστολή αναφορικά με τη συμμετοχή της Π.Β.Α στην έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο από 7 έως 9 Μαρτίου 2023.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την συμμετοχή της Π.Β.Α. στην έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο (7-9 Μαρτίου)

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 49/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Α. εγκρίθηκε η συμμετοχή της Π.Β.Α. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο (7-9 Μαρτίου).
Η συμμετοχή της Π.Β.Α. στην ανωτέρω έκθεση θα πραγματοποιηθεί εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ.
Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότερης παρουσίας μας στην έκθεση, κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί εγγράφως η Δ/νση Τουρισμού (κα Αγγελική Πολυτάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού, e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr , τηλ.22513 54801-2) σχετικά με την παρουσία επαγγελματιών ή εκπροσώπων φορέων στο περίπτερο της Π.Β.Α. στην παραπάνω έκθεση. Επισημαίνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν προμηθεύονται κάρτες εισόδου με δική τους ευθύνη.

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ITB_ΒΕΡΟΛΙΝΟ