Συμμετοχή Επιμελητηρίου Χίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Επιμελητήριο Χίου συμμετέχει με Εκθεσιακό περίπτερο 25 τ.μ. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία διεξάγεται από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Στο Εκθεσιακό περίπτερο διανέμεται έντυπο πληροφοριακό υλικό για το νησί μας, ενώ φιλοξενούνται δωρεάν και επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Χίου που διαφημίζουν τα προϊόντα τους.

ΔΕΘ
ΔΕΘ

ΔΕΘ
ΔΕΘ

ΔΕΘ
ΔΕΘ

ΔΕΘ
ΔΕΘ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ